divendres, 19 de juny de 2009

Dimarts amb Kant

Este estiu caigué en les meus mans un article d’Ètica que sota el títol ¿Qué son intrínsecamente malos, los actos o las intenciones? posava de relleu l’aportació de Kant a esta branca de la Filosofia.

Òbric parèntesi. Sí, ja sé que la imatge d’un advocat parlant d’Ètica pot resultar pertorbadora. Tanque parèntesi.

Reòbric parèntesi. Sí, ja sé que la imatge d’un servidor parlant d’Ètica encara pot resultar més pertorbadora. Retanque parèntesi.

L’article explicava que les tesis clàssiques entenien que hi havia coses que per la seua pròpia natura eren intrínsecament bones o dolentes. És a dir, que ho eren per la seua pròpia condició i que no hi havia res a fer. Una cosa que era bona ho era i punt. I allò que era dolent era perquè era així. I no es podia fer res al respecte.

En canvi, les ètiques no naturalistes neguen este extrem de forma absoluta: no hi ha a res que siga bo o dolent per se. El màxim exponent d’estes teories és Kant que formulà una nova teoria a l’estil més racionalista possible: “no hi ha res al món, ni tampoc fora d’ell, que siga susceptible de ser considerat bo sense restricció, tret de la bona voluntat”.

Així, Kant considera que el que defineix la moralitat d’un acte és la voluntat i la raó, però no l’objecte per ell mateix. És a dir: el caràcter bo o dolent d’una acció vindrà determinat per la intenció amb què el subjecte actue.

La intencionalitat, doncs, esdevé el factor determinant per jutjar la moralitat o ètica d’un acte i la importància d’esta nova teoria és assumida per la majoria dels ordenaments jurídics moderns.

L’aportació de Kant, però, trasllada el problema de l’acte a la intencionalitat, ja que caldrà determinar quan una intenció és bona i quan és dolenta per determinar si un acte s’ajusta o no a la moral/ètica.

El nostre Immanuel també ens dóna la solució a este problema i afirma que quan una intenció siga ‘universalitzable’, en el sentit que pot ser aplicada a tots els éssers humans, aleshores ens trobarem amb una intenció bona, i l’acte realitzat amb eixa intenció podrà ser considerat bo i correcte.

Quin dimarts, marededéusinyor!


2007

2 comentaris:

Álex, fan del 26 ha dit...

Més d'un any sense entrar i em trobe amb teories Kantianes!! Però, sigues sincer, açò te alguna cosa a veure amb que l'altre dia al capítol de FoQ la profe de filosofia parlava d'aquestos temes? O això de 2007 vol dir que els textos són d'aquell any??

Àlex, fan del 26 ha dit...

Val, acabe de veure que existeix l'altre blog...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails